Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
February 4, 2010
Image Size
751 KB
Resolution
2240×3248
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
909
Favourites
46 (who?)
Comments
34
Downloads
57
×
You can't leave by hiki247 You can't leave by hiki247
Tặng :icon13ro:
==================

Vì sự bất cẩn vô tình mà hơn một nửa tranh của cậu Rô đã...thành tro = ="

đây là một trong những bức còn sót lại .
Add a Comment:
 
:icon13ro:
13Ro Featured By Owner Feb 5, 2010  Hobbyist Traditional Artist
Hợ, một nửa đă ra tro ... * uổng quá a ~ *

Cực thích tư thế và ư tưởng, khuôn mặt hơi lạ, lúc đầu tưởng h́nh không phải 6918 nên tính skip, nh́n kỹ thấy búi dứa mới bấm vào đấy ạ =]]
Reply
:iconhiki247:
hiki247 Featured By Owner Feb 5, 2010
ờ , tui cố nhấn cái quả dứa lên ấy =]]
Reply
:icon13ro:
13Ro Featured By Owner Feb 5, 2010  Hobbyist Traditional Artist
* Nói dậy là bất kính dới kami-sama a ~ =]] *

Sẽ đợi bản tô màu a, không cần gấp, miễn có được rồi a =]]
Reply
:iconhiki247:
hiki247 Featured By Owner Feb 5, 2010
bậy đâu mừ bậy~

cái này á hả?

hổng có màu nhe cưng~~ =]]

chờ tầm Tết nghỉ dài vẽ lại đống kia * die *
Reply
:icon13ro:
13Ro Featured By Owner Feb 5, 2010  Hobbyist Traditional Artist
Ah, vậy tốt, vẽ hết đống kia đi bù cho khoản không tô màu a =]]
Reply
:iconhiki247:
hiki247 Featured By Owner Feb 5, 2010
thằng *beep*

=]]]

ta ngược đăi kami-sama nhà ngươi =]]
Reply
:icon13ro:
13Ro Featured By Owner Feb 5, 2010  Hobbyist Traditional Artist
A a, người nói vậy là gây thù chuốc oán với ta nó, không ngại tống cho một cước bồi cho một chưởng đâu à =]]
Reply
:iconhiki247:
hiki247 Featured By Owner Feb 6, 2010
dă man ; ;

ứ chơi nữa , ta đi vẽ [ bậy ]dứa * khóc chạy *
Reply
(1 Reply)
:iconbachphung:
BachPhung Featured By Owner Feb 5, 2010
Dịch:" Mày k thoát đc đâu!!"
:P
Reply
:iconhiki247:
hiki247 Featured By Owner Feb 5, 2010
=]]
Reply
Add a Comment: