Shop Mobile More Submit  Join Login
×
  • Art Print
  • Canvas
  • Photo
Download JPG 2240 × 1578
Details

Submitted on
December 28, 2009
Image Size
316 KB
Resolution
2240×1578
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
8,977 (2 today)
Favourites
167 (who?)
Comments
55
Downloads
807
×
Love in spring . by hiki247 Love in spring . by hiki247
Đang tậ p tô màu nc kiểu này~

Tuy rõ ràng tranh này đã thất bại [ với kiểu tô này ] nhưng bạn vẫn còn đủ độ hưng phấn để làm vài "em" nữa [ hi vọng xịn hơn] >:"))

Edit : Thử tưởng tượng nghe thấy tiếng mấy cái lục lạc của 2 bé Neko kia kêu :"ring....ring..." nha :")
---------

Ôi tổng kết học kì chẳng học hành gì~~~ *yay*
Add a Comment:
 
:iconrose-92:
rose-92 Featured By Owner Jun 15, 2014  Student Traditional Artist
so cute *-*
Reply
:iconaiimeee:
aiimeee Featured By Owner May 4, 2014
dễ thương
Reply
:iconngoc15081990:
ngoc15081990 Featured By Owner Feb 22, 2014
Uk ring ring neko
Reply
:iconelvi-92:
elvi-92 Featured By Owner Jan 18, 2010  Hobbyist
~great ^^~
Reply
:iconhiki247:
hiki247 Featured By Owner Jan 19, 2010
Thanks ^^~~
Reply
:iconelvi-92:
elvi-92 Featured By Owner Jan 23, 2010  Hobbyist
~aww!~welcome XD~:heart:~
Reply
:iconhuongns92:
huongns92 Featured By Owner Jan 7, 2010
Phối cảnh đep, mình thích kiểu ảnh này lắm:D
Reply
:iconhiki247:
hiki247 Featured By Owner Jan 19, 2010
:">~

Cám ơn ấy ^^~
Reply
:iconlweeling:
Lweeling Featured By Owner Jan 4, 2010  Hobbyist Traditional Artist
How gorgeous! The work on the colors is splendid =)
Reply
:iconhiki247:
hiki247 Featured By Owner Jan 4, 2010
I just try to daub by the new way X">~

Anyway , thanks :'3~
Reply
Add a Comment: