Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
January 2, 2010
Image Size
397 KB
Resolution
1674×2240
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,887 (1 today)
Favourites
233 (who?)
Comments
95
Downloads
244
×
If you're not a dream . by hiki247 If you're not a dream . by hiki247
Listen and watch :"D~
[link]

========================

Quà cho Sai-chan~:iconxxxsai: [ thấy em tốc độ hơn các lão chưa =]] Vì Sai bảo là màu nc đấy nha , đừng che' p miệng lắc đầu hay hành động mang tính thất vọng nha :"> [ cái này tại hàng scan nên màu bị biến dạng đó :| ] Mùng 5 tết lên nhà mà tha về :">~~

Tên tiếng Việt : Nếu em không phải một giấc mơ

SA đó nha!! =}}
Add a Comment:
 
:iconempty-vessel:
empty-vessel Featured By Owner Mar 9, 2014  Hobbyist Traditional Artist
aw what a beautiful scene ^^
Reply
:iconshishui:
shishui Featured By Owner Jul 16, 2011
Bạn ơi, mềnh dịch một bài hát và muốn mượn h́nh này làm cover, mềnh sẽ dần link đến đây a :">
Nếu bạn không thích th́ báo mềnh nha, mềnh xóa liền
Reply
:iconhiki247:
hiki247 Featured By Owner Jul 16, 2011
Link qua là đc rồi ^^
Reply
:iconshishui:
shishui Featured By Owner Jul 16, 2011
Cám ơn bạn nhiều :X
Reply
:iconhiki247:
hiki247 Featured By Owner Jul 18, 2011
Reply
:iconshishui:
shishui Featured By Owner Jul 18, 2011
ứ chịu đâu, x́ poi cơ :p
Reply
:iconshishui:
shishui Featured By Owner May 26, 2011
Thê mỹ............
Reply
:iconhiki247:
hiki247 Featured By Owner Jun 1, 2011
Là sao ta ? :))
Reply
:iconshishui:
shishui Featured By Owner Jun 5, 2011
Nếu như nv trong tranh không đưa tay ôm anh họa sĩ, ta có thể nghĩ là nv đó có thực ở đâu đó...tiếc là...
Buồn quá, ta muốn khóc a oa oa oa
Reply
:iconshishui:
shishui Featured By Owner Jun 5, 2011
Đẹp mà đau ḷng...
Reply
Add a Comment: