Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 29, 2009
Image Size
160 KB
Resolution
1600×1200
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,497
Favourites
45 (who?)
Comments
20
Downloads
46

Camera Data

Make
Canon
Model
Canon PowerShot A470
Shutter Speed
1/60 second
Aperture
F/9.0
Focal Length
6 mm
ISO Speed
200
Date Taken
Dec 30, 2009, 7:34:44 AM
×
Come here . by hiki247 Come here . by hiki247
Bức này là ảnh chụ p rồi PS [ cũng khá lâu rồi ]
Vì nó ở khổ A3 mà chỗ scan quá b*a nên mình đành ngậm ngùi làm thế này .
Với lại mình mới tự tay phá hoại bản gốc của nó rồi ;__________; ( xao lại thế nhỉ? Rõ ràng mình hết tuổi d*y thì rồi mà ; ; )

Uke khóc đấy '_______'
Add a Comment:
 
:iconshishui:
shishui Featured By Owner Jul 17, 2011
:">
Reply
:icontaboo-vorabend:
taBoo-voraBend Featured By Owner Feb 8, 2010
I love it.♥
Reply
:iconhiki247:
hiki247 Featured By Owner Feb 8, 2010
thanks :"D~
Reply
:iconmia-cullen:
Mia-Cullen Featured By Owner Dec 30, 2009
Vẽ lại đi Hiki-san ;A;
Reply
:iconhiki247:
hiki247 Featured By Owner Dec 31, 2009
Đành chấ;p nhận thôi em ; A ;
Reply
:icongreatufo:
GreatUFO Featured By Owner Dec 30, 2009  Hobbyist Traditional Artist
phá rồi? = ='


nghệ sĩ ghê ~
Reply
:iconhiki247:
hiki247 Featured By Owner Dec 31, 2009
Ờ ,phá tranh mình thì đúng là nghệ sĩ thật rồi =u="~
Reply
:icongreatufo:
GreatUFO Featured By Owner Dec 31, 2009  Hobbyist Traditional Artist
thì thế mới khen là nghệ sĩ~
Reply
:iconhiki247:
hiki247 Featured By Owner Dec 31, 2009
=]]
Reply
:iconhelin666:
helin666 Featured By Owner Dec 30, 2009
*nhiễu*

ss giết em rồi...
Reply
Add a Comment: